Fiskeoppdrett

STATISKE BEREGNINGER

Våre ingeniører benytter moderne beregningsprogrammer som Wpad og FEM-Design 14. Statiske beregninger utføres i henhold til Eurocode med tillegg i de enkelte landene.

STÅL TEGNINGER

Våre tekniske konstruktører bruke tegneprogrammet Tekla Structures Version 21.1.

Ståltegningene utføres naturligvis i samarbeid med kunde og arkitekt/ingeniør.

KVALITET-QA

FM Stål A/S har utviklet et forretningssystem, som en overordnet og samlet beskrivelse av kvaliteten. Det samlede styresystemet er bygget opp og beskrevet som ISO 9001:2008.