Workshop/kontor

KUNDENE

FM Stål A/S har en klar målsetning, kunder skal betjenes korrekt og leveringer skal være i henhold til våre avtaler og kontrakter. Vi skal i fellesskap skape tillit og samtidig skape verdi sammen med våre kunder.

FM Stål A/S ser fram til et godt samarbeid.

ANSATTE

FM Stål A/S har et lojalt og erfarent team av kompetente og konstruktive medarbeidere, som har arbeidet for familien Molin i mange år.

FM Stål A/S arbeider for at de ansatte skal ha et godt miljø og trives sammen med våre kunder. Medarbeiderne har den nødvendige utdannelsen og kan løse oppgavene sammen med våre kunder.