Pakking av biler

PRODUKSJON

FM Stål A/S leverer kun CE–merkede stålkonstruksjoner i henhold til EN1090. Produksjonen tilpasses naturligvis den enkelte kundekontrakten i forhold til stålkvalitet og spesifikasjoner.

LOGISTIKK-TRANSPORT

FM Stål A/S benytter kun internasjonale speditørselskaper og transporten skjer i henhold til CRM-loven og NSAB 2000.