FM stål startet med kran montering

KRANMONTERING PÅ BYGGEPLASS

FM Stål A/S har egne kranbiler – av typen Mercedes. Samtidig kan det brukes lokale mobilkraner, hvis oppgaven krever mer kapasitet.

Sikkerheten på byggeplassen har høyeste prioritet, dette i samarbeid med vår kunde og øvrige medarbeidere på byggeplassen. Stålmonteringen avsluttes alltid med en monteringsrapport, og her angis avslutning av stålmonteringen.

Takk for godt samarbeid.