Fiskodling

STATISKA BERÄKNINGAR

Våra ingenjörer använder de senaste beräkningsprogrammen som Wpad och FEM-Design 14. Statiska beräkningar utförs enligt Eurocode med tillägg för respektive landområde.

STÅLRITNINGAR

Våra konstruktörer använder ritprogrammet Tekla Structures Version 21.1.

Stålritningarna utförs naturligtvis i samarbete med kund och arkitekt/ingenjör.

KVALITET-QA

FM Stål A/S har utvecklat ett affärssystem för en övergripande och omfattande beskrivning av kvaliteten. Det övergripande ledningssystemet är uppbyggt och beskrivet enligt ISO 9001:2008.