1
1

VÄLKOMMEN TILL
FM STÅL A/S.

FM Stål A/S är en välkänd och konsoliderad stålleverantör med säte i Nordjylland, Danmark.
Våra kunder är främst entreprenörer i Norge, Sverige och Danmark. Företaget tillhandahåller CE-märkta stålkonstruktioner till industribyggnader, idrottshallar, kontor och lantbruk.

Än en gång välkomna till FM Stål A/S.